Ana Sayfa
Anabilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı, örgün/yaygın eğitim kurumlarında ve kamu kurumlarıyla özel kurumlardaki eğitim birimlerinde eğitim öğretim programlarının geliştirilmesini ve öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayıcı bilgi, beceri ve tutumları kazandırarak öğrencilerin program geliştirme ve eğitim teknolojisi alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak. Bu amaçla, il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Program Geliştirme Uzmanı/yardımcısı, Özel Okullarda Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde uzman/yardımcısı, üniversitelerimizin Eğitim Fakültelerinde Araştırma Görevlisi ya da Öğretim Elemanı, Silahlı Kuvvetlerin her kademesinde eğitim uzmanı/yardımcısı, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim dairelerinde eğitim uzmanı/yardımcısı olma yeterliklerine sahip bireyler yetiştirmektedir. Anabilim dalında tezli yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.